Betingelser

Det med småt.§1 Generel information:

På bulldesign.dk oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til bulldesign.dk via info@bulldesign.dk

§2 Betaling:

Når du bestiller en ydelse hos os sker betalingen via. bankoverførsel. Der er således ingen andre der ser dine oplysninger om dig. Din faktura er fortrolig, og kun du, og ret til at modtage den. Dine filer vil først blive tilsendt efter det pågælende beløb er modtaget.

§3 – Indgåelse:

Aftalegrundlaget kan aftales over e-mail, telefon, alm. brev eller ved personligt møde. Aftalen indgås oftest på baggrund af et tidligere givet tilbud til kunden. Aftalen findes for gyldig, når begge parter har givet deres samtykke.

 §4 – Præcisering:

Bulldesign er forpligtet til at levere det i tilbuddet beskrevne. Opgaver herudover afregnes til standard timepris eller en fast pris. Bulldesign har pligt til at oplyse dette inden en ekstra regning påbegyndes.

§5 – Levering:

Ved normale opgaver aftales der ved aftaleindgåelse et cirka leveringstidspunkt for opgaven, hvilket begge parter skal arbejde målrettet imod.
 Ønskes det af kunden, kan der tilføjes en præcis leveringsdato – dette skal drøftes før aftaleindgåelse og påføres aftalen.

Bulldesign kan dog ikke holdes til ansvar for forsinkelser, hvis kunden ikke overholder sin part – fx levering af materiale i form af tekst, billeder, rettigheder til materiale, evt. design osv. til aftalte tidspunkter og sygdom af nøglepersonale. Dette gælder også for opgaver med præcis levering.

Bulldesign er ikke ansvarlig for internettets forskellighed, og garantere som standard kun at opgaverne fungerer optimalt i Chrome og Safari, IE11/10/9/8, Opera og Firefox. Vi bestræber os dog på fuld crossbrowser venlighed.

§6 – Økonomi:

Betaling for en udført opgave skal som standard ske senest 8 dage efter fakturerings datoen.

Ved manglende betaling er Bulldesign berettiget til at fjerne opgaven fra fx internettet og evt. videregive fordringen til 3. mand med henblik på inkasso.

Bulldesign er ikke ansvarlig for, om kundens medarbejdere har beføjelser til ordrebestilling idet det er i virksomhedens egen interesse, at have klarhed over interne strukturer og interne kommunikationsbeføjelser i forhold til samhandelspartnere; har virksomheden ved en medarbejder afgivet bestilling betragtes varen/ydelsen som bestilt af virksomheden ved en ansat som har beføjelse dertil, hvorfor virksomheden hæfter for bestillingen.

Kunden kan på ingen måde modregne beløb i en regning fra Bulldesign. Findes der grund for ændring af beløbets størrelse, skal denne ændring foretages af Bulldesign.

Faktura fremsendes ved e-mail vedhæftet som fil. Betaling sker ved overførsel til Arbejdernes Landsbank: Konto nr: 0000251531 | Reg. nr: 5391

§7 – Ejendomsret:

Kunden køber retten til selve løsningen, men medmindre andet er aftalt, forbeholder Bulldesign sig retten til genbrug af kode og lignende. Dog garanteres det at elementer udviklet specifikt til kunden ikke bruges til at genskabe en mht. udseende/formål lignende opgave.

§8– Værneting:

Ved aftaleindgåelse erklærer kunden sig indforstået med Bulldesign’s forretningsbetingelser.

§9 – Referencer:

Ved at købe en ydelse bekræfter du, at Bulldesign har retten til at udgive arbejdet som reference, medmindre andet er aftalt.

§10 – Materiale:

Hvis du ikke er interesseret i arbejdet vi har lavet for dig uden at have betalt for det, har Bulldesign retten til at genbruge materialet til en anden kunde.

§11 – Copyright:

Ved udkast af fx. Logodesign, webdesign eller andet grafisk sætter Bulldesign et vandmærke på, for at undgå kopiring.

§12 – Hjemmesiden www.bulldesign.dk drives af firmaet:

BULL DESIGN ApS

TELEFON 60804040

SEDEN STRANDGYDE 3

5240 ODENSE NØ